1. Bendrosios nuostatos
Norėdami įsigyti patikusių prekių internetinėje parduotuvėje www.kuryba.eu (toliau Internetinė parduotuvė) prašome susipažinti su šiomis taisyklėmis, kurios yra pirkimo-pardavimo sutartis (toliau Sutartis), nustatanti tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę tarp pardavėjo (toliau Internetinė parduotuvė) ir kliento (toliau Pirkėjas).

2. Sutarties sudarymas

Sutartis tarp Internetinės parduotuvės ir Pirkėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas suformavęs prekių krepšelį, nurodęs prekių pristatymo adresą ir pasirinkęs užsakymo apmokėjimo būdą, paspaudžia mygtuką „Pirkti“, o Internetinė parduotuvė išsiunčia Pirkėjui patvirtinimą jo nurodytu el. paštu apie užsakymo priėmimą. Visos Sutartys saugomos Internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti Internetinėje parduotuvėje laikantis šių taisyklių bei Lietuvos Respublikos teisės aktų.

3.2. Prekes Internetinėje parduotuvėje turi teisę įsigyti fiziniai pilnamečiai asmenys bei juridiniai asmenys.

3.3. Vartotojas turi teisę nepatirdamas papildomų išlaidų ir nenurodydamas priežasties atsisakyti internetu sudarytos sutarties per 14 dienų ir grąžinti prekę, net jei ją įsigijo su nuolaida ar išpardavimo metu.  Grąžinama prekė turi būti nesugadinta, nenaudota, nepažeistos prekinės išvaizdos. Jei prekiautojas neinformavo vartotojo apie šią jo teisę, vartotojas sutarties gali atsisakyti per 12 mėnesių.

CK 6.22810 str. 2 d. numatytos išimtys, kokių sutarčių negalima atsisakyti:

1) paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos vartotojui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas vartotojo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai verslininkas visiškai įvykdys sutartį;

2) sutartims, pagal kurias parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų kaina priklauso nuo finansų rinkos svyravimų šio straipsnio 1 dalyje nustatytu sutarties atsisakymo laikotarpiu;

3) sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;

4) sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

5) sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

6) sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;

7) sutartims dėl alkoholinių gėrimų, kurių kaina nustatyta sudarant pirkimo-pardavimo sutartį ir kurie pristatomi po trisdešimt dienų nuo sutarties sudarymo, o tikroji gėrimų vertė priklauso nuo rinkos svyravimų;

8) sutartims, sudarytoms vartotojui pateikus verslininkui konkretų prašymą dėl šio atvykimo tam, kad būtų atlikti skubaus remonto ar priežiūros darbai. Jeigu šiuo atveju verslininkas suteikia daugiau papildomų paslaugų, negu vartotojas konkrečiai nurodė, arba parduoda daugiau papildomų prekių, negu būtina remonto ar priežiūros darbams atlikti, toms papildomoms paslaugoms ar prekėms taikoma teisė atsisakyti sutarties;

9) sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;

10) sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos;

11) sutartims, sudarytoms viešajame aukcione;

12) sutartims dėl apgyvendinimo, prekių vežimo, automobilių nuomos, viešojo maitinimo ar laisvalaikio paslaugų, jeigu sutartyje nustatyta konkreti paslaugų teikimo data ar laikotarpis;

13) sutartims dėl skaitmeninio turinio teikimo, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas vartotojui iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties.

3.4. Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų
nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba į teismą.

3.5. 2016 m. vasario 15 d. Europos Komisija pristatė naują elektroninę platformą, skirtą padėti vartotojams spręsti ginčus, kilusius dėl sutarčių, sudarytų internetu.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LT

4. Pirkėjas įsipareigoja

4.1. Priimti užsakytas Internetinėje parduotuvėje prekes bei sumokėti sutartą kainą už jas ir jų pristatymą, Internetinėje parduotuvėje numatytais atsiskaitymo būdais.

4.2. Nedelsiant atnaujinti pasikeitusius Pirkėjo duomenis – telefono numerį, adresą ir kt.

5. Internetinės parduotuvės teisės

5.1. Pirkėjui bandant pakenkti Internetinės parduotuvės veiklai, Internetinė parduotuvė gali sustabdyti arba apriboti galimybę naudotis jos teikiamomis paslaugomis.

5.2. Internetinė parduotuvė turi teisę neperspėjus Pirkėjų sustabdyti arba nutraukti savo veiklą bei pakeisti taisykles.

5.3. Pirkėjui už prekes apmokant pavedimu į banko sąskaitą, užsakymo neapmokėjus per 5 darbo dienas, užsakymas anuliuojamas. Užsakymas apmokėtas, kai Internetinės parduotuvės banko sąskaitoje yra visa Pirkėjo už perkamas prekes numatyta suma.

6. Internetinės parduotuvės įsipareigojimai

6.1. Sudaryti tinkamas sąlygas Pirkėjui naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes nurodytu adresu ir per sutartą laiką.

6.3. Susidarius sudėtingoms aplinkybėms, Internetinė parduotuvė, negalėdama pristatyti Pirkėjo užsakytų prekių, įsipareigoja pasiūlyti analogiškas prekes, o Pirkėjui atsisakius, grąžinti sumokėtus pinigus.

7. Prekių pristatymas

7.1. Prekės pristatomos Internetinės parduotuvės įgalioto atstovo.

7.2. Prekės Pirkėjui pristatomos per 1-5 darbo dienas, visoje Lietuvoje.

7.3. Prekės nemokamai pristatomos Pirkėjui įsigyjant prekių už 39 € ir daugiau visoje Lietuvoje (išskyrus Neringą ir Neringos raj.). Užsakymo sumai esant mažiau kaip 39 € taikomas 2,61 € pristatymo mokestis. Dėl pristatymo mokesčio į Neringą ir Neringos raj. teirautis papildomai el. laišku arba telefonu.

7.4. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Internetinės parduotuvės įgaliotu atstovu patikrinti gautas prekes ir sulyginti su Sąskaita-faktūra, patikrinti ar nepažeista pakuotė. Pirkėjui pasirašius Sąskaitą-faktūrą, laikoma kad prekės yra perduotos ir Pirkėjas Internetinei parduotuvei pretenzijų neturi.

8. Prekių grąžinimas

8.1. Pagal Civilinio kodekso CK 6.22810 vartotojas turi teisę per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos, nenurodydamas priežasties atsisakyti internetu sudarytos sutarties (grąžinti kokybišką prekę), išskyrus šio straipsnio 2 d. numatytas išimtis. Pagal pirkėjo individualų užsakymą pagamintos prekės negrąžinamos.

8.2. Atsisakius sutarties pinigai (įskaitant pirkėjo apmokėtas siuntimo išlaidas) grąžinami per 14 dienų. Pirkėjas apmoka tiesiogines prekės grąžinimo išlaidas.

9. Atsakomybė

9.1. Pirkėjas visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Internetinė parduotuvė dėl Pirkėjo tikslių duomenų registracijos formoje nebuvimo neatsako už atsiradusius padarinius.

9.2. Atsakomybė už atliktus veiksmus išlieka savo prisijungimo duomenis perdavus tretiesiems asmenims.

9.3. Internetinė parduotuvė neatsako už kituose tinklalapiuose pateiktą informaciją, net ir tuo atveju, jei Pirkėjas patenka į minėtus puslapius per Internetinėje parduotuvėje esančias nuorodas.

9.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygins kitai šaliai atsiradusius nuotolius pagal Lietuvos Respublikos teisę.

10. Informacijos siuntimas

Internetinė parduotuvė informaciją Pirkėjui siunčia registracijos duomenyse nurodytu elektroniniu paštu. Internetinės parduotuvės kontaktai nurodyti skiltyje „Kontaktai“. Pirkėjo duomenys saugomi remiantis LR Asmens duomenų teisės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tokių duomenų rinkimą.

11. Baigiamosios nuostatos

Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Jei nenustatytas prekės kokybės garantijos ar tinkamumo naudoti terminas, pirkėjas reikalavimus dėl prekės trūkumų gali pareikšti ne vėliau kaip per dvejus metus nuo prekės perdavimo dienos.